การเดินทาง

เดิน 10 นาทีจากป้ายรถบัสจิจเจียกุ (Jicchyaku) (ต้องข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 58)
หมายเลขป้ายรถบัส : 20. 23. 27. 28. 29. 31. 32. 52. 63. 77. 80. 99. 110. 120. 223. 227. 228. 263.


เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาที (อาจแตกต่างกันตามช่วงเวลา) จากสนามบินนาฮะ


มีที่จอดรถ (จอดฟรี 209 คัน)